เทปทนความร้อน-เทปซีล CHUKOH AGF-100 FR

0.13mm*13mm*10m

0.13mm*19mm*10m

0.13mm*25mm*10m

0.13mm*38mm*10m

0.13mm*50mm*10m

0.18mm*13mm*10m

0.18mm*19mm*10m

0.18mm*25mm*10m

0.18mm*38mm*10m

0.18mm*50mm*10m

0.18mm*100mm*10m