เทปทนความร้อน-เทปซีล MEACOR

0.13mm*10mm*10m

0.13mm*13mm*10m

0.13mm*15mm*10m

0.13mm*19mm*10m

0.13mm*25mm*10m

0.13mm*30mm*10m

0.13mm*38mm*10m

0.13mm*40mm*10m

0.13mm*50mm*10m

0.13mm*60mm*10m

0.13mm*80mm*10m

0.13mm*100mm*10m

0.18mm*10mm*10m

0.18mm*13mm*10m

0.18mm*15mm*10m

0.18mm*19mm*10m

0.18mm*25mm*10m

0.18mm*30mm*10m

0.18mm*38mm*10m

0.18mm*40mm*10m 

0.18mm*50mm*10m

0.18mm*60mm*10m 

0.18mm*80mm*10m

0.18mm*100mm*10m