อุปกรณ์ลมอื่นๆ (PNEUMATIC ACCESSORIES)

 

อุปกรณ์ลมอื่นๆ (Pneumatic Accessories) ได้แก่

  1. ข้อต่อและอุปกรณ์ต่อร่วม (Fitting) ทำหน้าที่ต่อร่วมระหว่างวาล์วควบคุมทิศทางลมกับสายลม หรือต่อร่วมระหว่างกระบอกลมกับสายลม ฯลฯ
  2. วาล์วควบคุมความเร็วลม (Speed Controller) เป็นอุปกรณ์สำหรับปรับและควบคุมปริมาณของลมที่ เข้า-ออก ใช้กับวาล์วควบคุม หรือกระบอกลม เพื่อให้การเคลื่อนที่ของก้านสูบของกระบอกลมมีการเคลื่อนที่ เร็วหรือช้าได้ตามการปรับปริมาณลมเข้า-ออก
  3. โช๊คลดแรงกระแทก (Shock Absorber) ทำหน้าที่ลดแรงกระแทกของอุปกรณ์ที่จะไปใช้ร่วม เช่นกระบอกลม เป็นต้น
  4. ท่อลม/สายลม (PU/PE/Nylon Tube) ทำหน้าที่ส่งจ่ายลมไปใช้งานกับ FRL วาล์ว กระบอกลม ฯลฯ

สายลม, ท่อลม, ท่อพียู, ท่อจ่ายลม (PNEUMATIC ACCESSORIES || PU/PE/NYLON TUBE)

สายลม (PU Hose) เช่น สายลมโพลี่ยูรีเทน, ท่อลมโพลี่ยูรีเทน สินค้ามาตรฐานการผลิตสูง นำเข้าจากประเทศใต้หวัน ภายใต้แบนด์ AirTAC

  • UCSสายลม S9U8A – UE95A
  • Ue95aสายลม UCS/UCE

อุปกรณ์ใช้ร่วม (PNEUMATIC ACCESSORIES)