วาล์วควบคุมทิศทาง (PNEUMATIC DIRECTIONAL CONTROL VALVE)

Pneumatic Directional Control Valve วาล์วควบคุมทิศทางการไหล หรือบางคนเรียกว่าโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)

วาล์วลม, วาล์วควบคุมทิศทาง (Pneumatic Directional Control Valve) ทำหน้าที่ ควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดให้ไปทิศทางที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนที่ เข้า-ออก ของก้านสูบของกระบอกลมหรืออุปกรณ์หัวขับวาล์วโดยใช้แรงลม (Actuator) โดยชื่อเรียกเป็นชื่ออีกหลายชื่อตามลักษณะของวาล์ว ได้ดังนี้

  • Solenoid Valve (โซลินอยด์ วาล์ว) คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลมแบบ 2/2 ทาง โดยการสั่งงานด้วยขดลวดไฟฟ้าโซลีนอยด์ (Solenoid)
  • Directional Control Valve คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยแรงลมหรือไฟฟ้า แบบ3/2, 4/2, 5/2, 5/3 ทางเป็นต้น
  • Manual / Mechanical Valve คือวาล์วที่ควบคุมทิศทางการไหลของลม โดยการสั่งงานด้วยระบบกลไกลทางแมคคานิค คือมือของมนุษย์
  • Fluid Control Valve คือวาล์วที่ควบคุมทิศทางลมอัดหรือของไหล แบบ 2/2 ทาง

โซลินอยด์วาล์ว (PNEUMATIC SOLENOID VALVE) หรือวาล์วควบคุมทิศทาง (PNEUMATIC DIRECTIONAL CONTROL VALVE)

airtac

โซลินอยด์วาล์ว (Pneumatic Solenoid Valve) วาล์วควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยคอยด์ไฟฟ้า ร่วมกับสปริง หรือคอยด์ไฟฟ้าอีกตัว (รวมเป็น 2 ตัว) สินค้า คุณภาพ

 

3V1

รุ่น 3V1 Seriesวาล์วควบคุมทิศทาง รุ่น 3V1

3V

รุ่น 3V1 Seriesวาล์วควบคุมทิศทาง รุ่น 3V1

4V

รุ่น 4V Seriesวาล์วควบคุมทิศทาง รุ่น 4V

4M

รุ่น NAMUR (4M)วาล์วควบคุมทิศทาง รุ่น 4M

ISO

รุ่น ESV Sereisวาล์วควบคุมทิศทาง รุ่น ESV

7V

รุ่น 7V Seriesวาล์วควบคุมทิศทาง รุ่น 7V Solenoid Valve-manifoldแมนิโฟล์ดฐานตั้ง