คุณสมบัติของยาง

ยางธรรมชาติ (NR) คือยางที่มาจากต้นยางพาราโดยตรง ไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆ

คุณสมบัติของยางธรรมชาติ

– ทนการเสียดสี ทนแรงกระแทก ยืดหยุ่นตัวดี ทนอุณหภูมิตั้งแต่ -20 องศา ถึง +80 องศา

ยางสังเคราะห์

– ยางเอสบีอาร์ (SBR) มีคุณสมบัติ ต้านไฟฟ้า ทนการเสียดสี ทนอุณหภูมิตั้งแต่ -20องศา ถึง +80องศา

– ยางนีโอพรีน (NEOPRENE) มีคุณสมบัติ ทนน้ำมันได้ดี ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ติดไฟ ทนอุณหภูมิตั้งแต่ -40องศา ถึง +120องศา

– ยางอีพีดีเอ็ม (EPDM) มีคุณสมบัติ ทนสารเคมี ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาส ทนอุณหภูมิตั้งแต่ -40องศา ถึง +140องศา

– ยางซิลิโคน (SILICONE) มีคุณสมบัติ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อร่างกาย ทนอุณหภูมิตั้งแต่ -40องศา ถึง

+120องศา

– ยางไวตั้น (VITON) มีคุณสมบัติ ทนน้ำมันได้ดีมาก ทนต่อสารเคมีได้ดี ทนอุณหภูมิตั้งแต่ -40องศา ถึง +300องศา

– ยางโพลียูริเทน (POLYYURETHANE) มีคุณสมบัติ นิยมใช้ในงานที่มีการเสียดสี ทนแรงกระแทกได้ดี และเหนียวยืดหยุ่น ทนต่อการฉีกขาด

ทนอุณหภูมิ  ตั้งแต่ -40องศา ถึง +100องศา

– ยางสปอง ยางฟองน้ำ (SPONGE) มีคุณสมบัติ รองรับแรงกระแทก ยืดหยุ่นได้ดี