ผ้าเทปใยแก้ว หรือ ผ้าเทปฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หรือ glass fiber tape

 นิยมใช้พันท่อนำความร้อน เพื่อป้องกันความร้อน ผ้าเทปใยแก้วเรามีจำหน่ายในขนาดต่างๆ เช่น กว้าง 1 นิ้ว, กว้าง 2 นิ้ว, กว้าง 3 นิ้ว และกว้าง 4 นิ้ว